Velkommen til advokatfirmaet Grove & Partnere.

Vi er et advokatfirma, der yder kvalificeret og værdiskabende rådgivning på et højt fagligt niveau.

Firmaets advokater har igennem en årrække specialiseret sig i erstatning for personskade, herunder:

  • Færdselssager
  • Arbejdsskader
  • Patientskader
  • Voldsoffererstatning
  • Privattegnede forsikringer

Herudover har kontoret betydelig erfaring med de tilknyttede sagsområder, herunder spørgsmål om sygedagpenge, fleksjob og pension.

Firmaets advokater har, udover omfattende viden om regler og praksis, stor erfaring med håndtering af de mange praktiske, lægelige og bevismæssige problemer, der er i forbindelse med disse sager.

For at undgå interessekonflikter har vi valgt kun at yde bistand til skadelidte. Vi repræsenterer således ingen forsikringsselskaber.

Du er velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak om dine muligheder.

Grove & Partneres kontor set udefra
Sankt Annæ Plads 7, st. - 1250 København K - Telefon 33 36 99 99 - Telefax: 33 36 99 98 - gp@grove-partnere.dk